Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Семра Идриз

SEMRA

Уредник – Художествен отдел „Станка Димитрова”

 

Образование: висше, специалност – История, ВСУ ,,Черноризец Храбър,, гр. Варна

Езикова компетентност: турски и руски език

Интереси: В областта на модерното и съвременно изкуство и живописта, графика и склуптура.

 

Kонтакти: 0361 62102