Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Вилдан Расим

Вилдан РасимУредник

Образование: бакалавър- специалност „Етнология“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Езикова компетентност: английски и турски език

Професионални интереси: културното разнообразие, културното наследство в различните му измерения и съжителството на различията

Научни публикации: 
Мурад, В. Междублоковата градинка: проблемът за частното и публичното пространство. В: Алманах на панелна „Тракия“,Пловдив, 2016, 53- 56.

Контакти: 
тел: 0361/6 35 85