Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Светла Михайлова

Светла МихайловаУредник – отдел Нова и най-нова история на България

 

Образование – магистър по история, ПУ „Паисий Хилендарски”, 2005 г.

Езикова компетентност – руски език

Професионални интереси – в областта на стопанската, културната и обществено-политическа история

Членство в организации – Съюз на учените в България

Научни публикации:

Михайлова, С. Завод „Комсомолец” - гр. Кърджали – водещ производител на минно и флотационно оборудване в Източните Родопи. В: Модернизацията на България и Габрово 1878-2006, Велико Търново, 2007, с. 203-208.

Михайлова, С. Културното развитие на Крумовград и региона 1912-1944г. В: Култура и културна политика в България 1879-1944, Пазарджик, 2009, с. 445-455.

Михайлова, С. Руските бежанци в Кърджали и региона след 20-те години на ХХ век. В: Наука и общество, СУБ – Кърджали, Научни трудове т. IV, ч. I, Кърджали, 2010, с. 235-248.

Михайлова, С. Петко Калчев – строител на съвременния Кърджали. В: Личността в историята, Известия на Старозагорския исторически музей, т. 4, Стара Загора, 2011, с. 488-499. http://museum.starazagora.net/publication/Person%20in%20history.pdf

Михайлова, С. Чешмите в Родопите – бит, традиция и вярвания. В: Светът на българина през ХХ век, С., 2011, с. 424-437.

Михайлова, С. Новото лице на жената и ролята на „Дружба Родина”. В: 100 години Балканска война 100 години свобода за Родопите 1912-2012, София, 2013, с. 263-272.

Михайлова, С. Мънистени накити – традиционни и съвременни. Специфика в Източните Родопи 19–20 век. В: Известия на историческия музей Шумен, книга 16, Шумен, 2014, с. 393-408.

Михайлова, С. Източнородопските села Аврен и Черничево в общобългарското революционно и духовно-просветно дело /по спомени на Христо Караманджуков/ В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 102-107.

Михайлова, С. Начало и развитие на електрификацията в град Кърджали. В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 98-101.

Михайлова, С. Живите” воденици в село Егрек – минало и настояще. В: Годишник на РИМ – Сливен, Т. 3, Сливен, 2015, 288-397.

Михайлова, С. Въвеждане на делегираните бюджети в образованието. Проблеми, решения, резултати /2007–2012 г./ в област Кърджали. В: Наука и общество 2017, СУБ – Кърджали. Научни трудове Т. VI, Кърджали, 2017, с. 226-230.

Михайлова, С. Фамилиите Замови и Делчеви – водещи фирми за производство на спиртни напитки в гр. Кърджали /20-те – 40-те год. на 20 в./. В: 50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи. Кърджали, 2017, с. 225-236.

Михайлова, С. Проблеми и решения при изграждането на „модерен закрит пазар“ в Кърджали 1939–1944 г.: проектиране, строеж, обзавеждане. В: Стопански и културен живот в Родопите и Тракия /ХIХ – ХХ в./. Смолян, 2017, 167-177.

Михайлова, С. Женските дружества и благотворителната им дейност в Кърджали /20-те – 30-те години на ХХ в./. В: Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело град Хасково. Хасково, 2018, с. 248-256.

 

Михайлова, С., Л. Кирилова. 2018. Халваджийският занаят в Кърджали и региона – традиции и съвременност. В: Известия на РИМ – Габрово, Т. VI, В. Търново. Фабер, 196-208.
Михайлова, С., Л. Кирилова. 2019. Старите къщи на село Егрек – традиция и наследство. В: Материалното и нематериалното наследство в строителството. В. Търново. Фабер, 367-378.
Михайлова, С. 2019. Иван Попов – една (не)забравена личност от миналото на Кърджали. В: Наука и общество 2019, Т. VII, Кърджали. 310-313.
Михайлова, С. 2019. Кирил и Параскева Ванкови – първи просветители и будители в Кърджали. Родопи, Смолян, 72-76.

Михайлова, С. Да си спомним с тъга за Еникьой, Дедеагачко. В: Тракия, Тракийски научен институт - Филиал Хасково, Хасково, 2020, 190-193.

 

Михайлова, С., Л. Кирилова. Градската градина в Кърджали – минало и настояще. Родопи, Смолян, бр. 5-6, 2020, 56-68.

 

 

Книги в съавторство:

Дружба „Родина” Спомени за бъдещето... /авторски колектив/, София, 2009. Второ издание.

Село Припек Минало и настояще, /авторски колектив/, София, 2010.

Периодичен печат:

Михайлова, С. Язовир „Кърджали” – пристанище в Родопите, сп.”Будител”, април-юни 2009, С., с. 88-93.

Михайлова, С. Петко Калчев строителят на съвременния Кърджали, в. Нов живот, 26-28 ноември 2011 г., бр. 218 /Перперикон, 26 ноември - 2 декември 2011г., бр. 24, с. 4,7/.

Михайлова, С. Михаил Хагстрем, един руски бежанец в Кърджали, в. Нов живот, 21-23 януари 2012 г., бр. 12 /Перперикон, 21-27 януари 2012, бр. 2, с. 4/.

Михайлова, С. Неуморимият и всеотдайният д-р Ростовцев, в. Нов живот, 18-20 февруари 2012, бр. 31, /Перперикон, 18-24 февруари 2012, бр. 6, с. 4, 7/.

Михайлова, С. Родопските чешми, в. Нов живот, 4 май 2012, бр. 79, с. 6-7.

Михайлова, С. „Джебелска звезда” пръска лъчите на знанието и духовността, в. Нов живот, 29 август 2012, бр. 159, с. 5-6.

Михайлова, С. Фирма „Братя Иван и Костадин Делчеви“ – производство и търговия на спиртни напитки. сп. Родопи, Смолян, 2017, с. 39-43.

Контакти:

тел: 0361/63583