Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Лидия Кирилова

Лидия КириловаУредник – Природонаучен отдел

 

Образование: магистър по биология и химия, ПУ „Паисий Хилендарски”, 1991 г.

Езикова компетентност: английски и руски език

Членство в организации: Съюз на учените в България

Професионални интереси: фитология, етноботаника, приложение на различни растителни видове в материалната и духовна култура на населението от Източните Родопи

Научни публикации:

Кирилова Л. За Родопите, растенията, съдържащи алкалоиди и тяхното приложение в религиозните ритуали и медицината. В: Природонаучните музеи – центрове за прилагане на съвременни интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образци, Бургас, 2005, 61-72.

Кирилова Л. Растенията в погребалните практики и ритуали. Специфика в Източните Родопи. В: Наука и общество, СУБ - Кърджали Научни трудове т. IV,ч. I, Кърджали, 2010, 258-270.

Кирилова Л. Етноботаническо проучване на Pistacia terebinthus L. Специфика на Гергьовденския ритуал в с. Железари, Ивайловградско. В: Наука и общество, СУБ - Кърджали Научни трудове т. IV,ч. I, Кърджали, 2010, 271-277.

Кирилова Л. Константин Страшимиров  – урок по история, туризъм и човечност. В: Личността в историята, Ст. Загора, 2011, 365-374, http://museum.starazagora.net/publication/Person%20in%20history.pdf

Кирилова Л. Растения – закваски за кисело мляко в Източните Родопи: традиционен и научен аспект. В: Светът на българина през XX век, София, 2011, 403-413.

Кирилова Л. Растителна орнаментика върху сватбени ракли тип „брашовски“. Специфика в Източните Родопи. В: Известия на исторически музей - Шумен, кн. 16, Шумен, 2014, 375-392.

Кирилова Л. Приложение на някои растителни видове в етномедицински практики за лечение на ушни заболявания. Специфика в Източните Родопи. В: Годишник на РИМ – Сливен, Т. 3, Сливен, 2015, 298-309..

Кирилова Л. Растителни багрила и използването им за домашно производство на тъкани в Източните Родопи. В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 108-116.

Кирилова Л. Хронология на ботаническите проучвания в Източните Родопи. В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 117-123.

Kirilova, L., V. Georgiev, RHODOPOTILAPIA GRACIALIS – NEW FOSSIL GENUS AND SPECIES OF FAMILY CICHLIDAE. EARLY OLIGOCENE, EASTERN RHODOPES, BULGARIA. Доклади на БАН, T. 68, No 11, 2015, 1413-1418.

Кирилова, Л., В. Георгиев. Идентификация и датировка на фосилен вид риба, открит при с. Ново Соколино, общ. Момчилград. В: 50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи, Кърджали, 2017, 19–28.

Кирилова, Л., В. Георгиев. Идентификация и датировка на фосилни морски лилии от род Isselicrinus. Ранен олигоцен, Източни Родопи, България. В: Наука и общество 2017, СУБ - Кърджали Научни трудове т VI, Кърджали, 2017, 231–236.

Kirilova, L., V. Georgiev. 2018. Fossil sea lilies of the genus Isselicrinus Rovereto, 1914 from the lower Oligocene, Eastern Rhodopes (Bulgaria). Geologica Balcanica 47 (1), 37–41.

Кирилова, Л., С. Костадинова 2018. Накити, съдържащи раковини Monetaria (Cypraea) от фонда на Регионален исторически музей – Кърджали. Български фолклор, кн. 2, , 223-234.

Михайлова, С., Л. Кирилова. Халваджийският занаят в Кърджали и региона – традиции и съвременност. В: Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX - XX век и приносът на Габрово /под печат/.

Кирилова, Л. Ценни растителни видове, съхранявани в хербариума и ботаническия кът на РИМ – Кърджали. В: Музеите и устойчивото развитие, В. Търново, изд. Фабер, 2018, с. 229-237. 

 

 

Периодичен печат:

Кирилова Л. Възкръсващият силивряк, Перперикон, бр. 22, 15-21 07. 2006, с. 10.

Костадинова, С., Л. Кирилова. Магията Еньовден – традиция и наследство, Будител, април-юни, 2008, с. 58-61.

Кирилова Л. Помним ли Константин Страшимиров?, Нов живот, бр. 209, 12-14 11. 2011, Перперикон бр. 22 12-18 11. 2011, с. 4, 7.

Кирилова Л. Дървото на боговете, мистика в Железари, Нов живот бр. 22, 4-6 02. 2012, Перперикон бр. 4, 4-10 02. 2012, с. 4-5.

Кирилова Л. На Гергьовден „захващат“ млякото с билки и роса, Нов живот бр. 80 , 5-7. 05. 2012, с. 7- 8.

Кирилова Л. Източните Родопи неизчерпаемо съкровище за ботаниката, Нов живот бр. 169, 15-17 09. 2012, с. 6.

 

Контакти:

тел: 0361 6 35 83