Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Дарина Сендова

 Дарина Сендова, екскурзоводEкскурзовод

 

Образование: КТ „Алеко Константинов“, гр. Бургас

Бакалавър, Организация и управление на туристическото обслужване.

 

Езикова компетентност: владее английски език – отлично, немски език – добре, руски – добре.

 

Контакти: GSM: 0893 502 151