Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

юбилейна научна конференция

50 ГОДИНИ МУЗЕЙНО ДЕЛО В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ - ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 50 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЪРДЖАЛИ

17 - 18 СЕПТЕМВРИ 2015 г. гр. КЪРДЖАЛИ

 

За историята 50 години са пренебрежимо малко, но за историята на една институция половинвековният юбилей е достатъчно време за доказване на професионализъм и почтеност в работата.

С уважение към първите;

С благодарност към всички колеги, вложили време, знания и емоции в събирането и опазването на зрънцата история на омагьосващите Източни Родопи;

С надежда към тези, които идват след нас

Честит юбилей!

м. септември 2015 г.

Даниела Коджаманова Директор на Регионален исторически музей Кърджали

 

ИЗДАВА 

Принт ООД

@2017

ISBN 978-954-92458-10-3

 

Изтеглете пълната версия (455.2 MiB)

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОТДЕЛ „ ЕТНОГРАФИЯ " НА РИМ /РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ/ ГР. КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ П-ТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК /1965-1998 п/

Мария Николчовска - 5

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА SI02OA3H СРЕД ОЛИГОЦЕНСКИ МАТЕРИАЛИ, РАЗКРИВАЩИ СЕ В РАЙОНА НА С. ДЕВИНЦИ, КЪРДЖАЛИЙСКО

Радостин Паздеров, Николета Цанкова, Йордан Йорданов, Петя Йорданова   - 10

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДАТИРОВКА НА ФОСИЛЕН ВИД РИБА, ОТКРИТ ПРИ СЕЛО НОВО СОКОЛИНО, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Лидия Кирилова, Владимир Георгиев  - 19

 

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЯСПИСИ ОТ МОМЧИЛГРАД-СКО, ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Руслан И. Костов, Радостин Паздеров - 29

 

ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЛЕШОЯДИТЕ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Волен Аркумарев, Добромир Добрев, Владимир Добрев, Стойчо Стойчев, Христо Христов - 38

 

АНТРОПОМОРФНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЪРХУ КЪСНОБРОНЗОВАТА КЕРАМИКА ОТ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ (ПО ДАННИ ОТ ПЕРПЕРИКОН И ТАТУЛ)

Красимир Лещаков - 46

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Емилия Евтимова, Катя Меламед - 67

 

ДВОЙНИ СЪДОВЕ ОТ АДА ТЕПЕ. ОПИТ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКА

Велина Будакова - 78

 

СКАЛНИТЕ ГРОБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Георги Кулов - 96

 

ПРОВИНЦИАЛНИ БРОНЗОВИ МОНЕТИ ОТ ФОНДА НА РИМ-ХАСКОВО

Мариана Славова - 106

 

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ НЕКРОПОЛ ПРИ С. СКАЛИЩЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ЛЕГЕНДИ.

Милен Камарев - 114

 

ОСМАНОТУРСКИ ПИСМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ В КОЛЕКЦИИТЕ НА РИМ КЪРДЖАЛИ

Катерина Венедикова - 127

 

СРЕДНОРОДОПСКИТЕ ГУРБЕТЧИИ В КЪРДЖАЛИ И КЪРДЖАЛИЙСКО

Христо Гиневски - 137

 

Християнско наследство в Източните Родопи (ХГХ-ХХ век)

ТаняМарева - 142

 

ИКОНИ ОТ ДОЛНО ЛУКОВО ВЪВ ФОНДА НА ХУДОЖЕСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КЪРДЖАЛИ

Мария Спиридонова - 156

 

ПАЗАРИ И ПАНАИРИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ ДО СРЕДАТА НА 20 ВЕК. СТОПАНСКО И СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Соня Костадинова - 165

 

ПИСМА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ ОТ 1871 Г., СВЪРЗАНИ С ГРАД ХАСКОВО

Пенко Добрев - 172

 

КРЕДИТНОТО И БАНКОВО ДЕЛО В ХАСКОВО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Красимира Узунова - 179

 

ВЕТЕРАНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА С ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Гергана Димитрова - 194

 

ОСНОВАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ В КЪРДЖАЛИ И МОМЧИЛГРАД 1921 -1944 Г.

Стоян Белев - 203

 

СВЕЩЕНИК ДАНАИЛ НИКОЛЧЕВ И ПРИНОСЪТ МУ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ /1894 -1959/

Иванка Ангелова - 209

 

ФОТОГРАФЪТ КОСТАДИН ГУНЧЕВ ЗАПИСВА ИСТОРИЯТА НА БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ ОТ 1910 ДО 1924 Г. В СНИМКИ

Даниела Бурулянова - 216

 

ФАМИЛИИТЕ ЗАМОВИ И ДЕЛЧЕВИ - ВОДЕЩИ ФИРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИ НАПИТКИ В ГР. КЪРДЖАЛИ /20-те - 40-те год. на 20 в./

Светла Михайлова - 225

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАСТАНЛИЙСКИ (МОМЧИЛГРАДСКИ) ОКРЪГ (1919-1934)

Румяна Първанова - 237

 

ДЪРЖАВЕН АРХИВ - КЪРДЖАЛИ - ХРАНИЛИЩЕ НА НЕОЦЕНИМО ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО ЗА ИСТОРИЯТА НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Вълчо Златилов - 260

 

Изтеглете пълната версия (455.2 MiB)