Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Милен Камарев

Милен КамаревУредник – отдел Археология

 

Образование: магистър по археология, СУ „Св. Климент Охридски”, 2001 г.

Езикова компетентност: руски език; английски език

Професионални интереси: в областта на праисторията, мегалитни паметници

Членство в организации: Съюз на учените в България

Научни публикации:

Овчаров, Н., Д. Коджаманова, М. Камарев. Светилището на Дионис на Перперикон. Северния Делфи. София, 2004.

Камарев, М. Лявото и дясното в глинената пластика – идеи за някои абстрактни представи от епохата на късния халколит. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, София, 2005, 371-384.

Камарев, М. Спасителни археологически разкопки на обект Хамам в старата част на град Кърджали. В: Археологически открития и разкопки (АОР) през 2006 г., Национален археологичски институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ при БАН), София, 2007, 504-507.

Радунчева, А., М. Камарев. Сондажни спасителни археологически разкопки на Обект 17 по пътя Кърджали - Маказа 2007, АОР 2008, с. 83-85.

Радунчева, А., М. Камарев, Хр. Вълчанова. Скално светилище до махала Босилково на с. Давидково, Смолянско. АОР 2008, с. 95-98.

Камарев, М. Спасителни археологически разкопки на средновековен некропол при с. Скалище. В: АОР 2007, АИМ при БАН, София, 2008, 747-749.

Камарев, М. Аварийни археологически разкопки на манастир и оброчище „Св. Богородица”, с. Дрен, Община Радомир. В: АОР 2008, София, 2009, 725-726.

 

Камарев, М. Археологически проучвания на манастир и оброчище „Св. Богородица”, с. Дрен, област Перник. В: Известия на Регионален исторически музей Перник, 2014, 139-172. 

Радунчева, А., М. Камарев. Сондажни спасителни археологически разкопки на Обект 17 по пътя Кърджали - Маказа. В: АОР 2009, 103-104.

Камарев, М. Културни процеси в Родопите през неолита и халколита. В: Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие, Смолян, 2013, 5-16.

Камарев, М. Средновековният некропол при с. Скалище. Археологически проучвания и легенди. В: „50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи”, Кърджали, 2015, 114-126.

Камарев, М. Хамамът в стария Кърджали – археологически проучвания и исторически бележки. В: Сборник от Международна научна конференция Смолян „ Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (XIX-XX в.), Смолян, 2017, 78-88. 

 

Статии в периодичния печат:

Камарев, М. Кукерските игри в Ивайловград, в-к „Нов живот”, Кърджали, 2003.

Камарев, М. Тракийките убивали с поглед, в-к „Перперикон”, Кърджали, 2005.

Камарев, М. Билкарството в праисторията на Тракия, в-к „Перперикон”, Кърджали, 2005.

Камарев, М. Древни писмени знаци от Източните Родопи, сп. „Будител”, април-юни, 2008, 43-46.

Доклади и кръгли маси:

Перперикон през епохата на късния халколит. В светлината на досегашните проучвания. Българо-гръцки научен симпозиум „Родопите – древната и непозната планина”, октомври 2004.

Хетеродоксният ислям в Родопите, кръгла маса „Мултикултурният град – модели на интеркултурно сътрудничество”, Кърджали, 2008.

 

Контакти:

тел: 0895 701 101