Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Лидия Кирилова

Лидия КириловаУредник – Природонаучен отдел

 

Образование: магистър по биология и химия, ПУ „Паисий Хилендарски”, 1991 г.

Езикова компетентност: английски и руски език

Членство в организации: Съюз на учените в България

Професионални интереси: фитология, етноботаника, приложение на различни растителни видове в материалната и духовна култура на населението от Източните Родопи

Научни публикации:

Кирилова Л. За Родопите, растенията, съдържащи алкалоиди и тяхното приложение в религиозните ритуали и медицината. В: Природонаучните музеи – центрове за прилагане на съвременни интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образци, Бургас, 2005, 61-72.

Кирилова Л. Растенията в погребалните практики и ритуали. Специфика в Източните Родопи. В: Наука и общество, СУБ - Кърджали Научни трудове т. IV,ч. I, Кърджали, 2010, 258-270.

Кирилова Л. Етноботаническо проучване на Pistacia terebinthus L. Специфика на Гергьовденския ритуал в с. Железари, Ивайловградско. В: Наука и общество, СУБ - Кърджали Научни трудове т. IV,ч. I, Кърджали, 2010, 271-277.

Кирилова Л. Константин Страшимиров  – урок по история, туризъм и човечност. В: Личността в историята, Ст. Загора, 2011, 365-374, http://museum.starazagora.net/publication/Person%20in%20history.pdf

Кирилова Л. Растения – закваски за кисело мляко в Източните Родопи: традиционен и научен аспект. В: Светът на българина през XX век, София, 2011, 403-413.

Кирилова Л. Растителна орнаментика върху сватбени ракли тип „брашовски“. Специфика в Източните Родопи. В: Известия на исторически музей - Шумен, кн. 16, Шумен, 2014, 375-392.

Кирилова Л. Приложение на някои растителни видове в етномедицински практики за лечение на ушни заболявания. Специфика в Източните Родопи. В: Годишник на РИМ – Сливен, Т. 3, Сливен, 2015, 298-309..

Кирилова Л. Растителни багрила и използването им за домашно производство на тъкани в Източните Родопи. В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 108-116.

Кирилова Л. Хронология на ботаническите проучвания в Източните Родопи. В: Науката и образованието – традиции и бъдеще, СУБ – Кърджали, 2014, 117-123.

Kirilova, L., V. Georgiev, RHODOPOTILAPIA GRACIALIS – NEW FOSSIL GENUS AND SPECIES OF FAMILY CICHLIDAE. EARLY OLIGOCENE, EASTERN RHODOPES, BULGARIA. Доклади на БАН, T. 68, No 11, 2015, 1413-1418.

Кирилова, Л., В. Георгиев. Идентификация и датировка на фосилен вид риба, открит при с. Ново Соколино, общ. Момчилград. В: „50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи” /под печат/.

 

Периодичен печат:

Кирилова Л. Възкръсващият силивряк, Перперикон, бр. 22, 15-21 07. 2006, с. 10.

Костадинова, С., Л. Кирилова. Магията Еньовден – традиция и наследство, Будител, април-юни, 2008, с. 58-61.

Кирилова Л. Помним ли Константин Страшимиров?, Нов живот, бр. 209, 12-14 11. 2011, Перперикон бр. 22 12-18 11. 2011, с. 4, 7.

Кирилова Л. Дървото на боговете, мистика в Железари, Нов живот бр. 22, 4-6 02. 2012, Перперикон бр. 4, 4-10 02. 2012, с. 4-5.

Кирилова Л. На Гергьовден „захващат“ млякото с билки и роса, Нов живот бр. 80 , 5-7. 05. 2012, с. 7- 8.

Кирилова Л. Източните Родопи неизчерпаемо съкровище за ботаниката, Нов живот бр. 169, 15-17 09. 2012, с. 6.

 

Контакти:

тел: 0361 6 35 83