Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Дора Тодорова

Дора Тодорова, екскурзоводEкскурзовод

 

Образование:

бакалавър, спец. Туризъм, ПУ " Паисий Хилендарски"

Езикова компетентност: английски език

Контакти:

тел: 0895 567 186

тел: 0893 502 151