Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Галена Вълова

Галена ВъловаУредник

 

Образование: магистър - специалност "Екология на селищни системи" - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив
бакалавър - специалност "Екология и опазване на околната среда" - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

 

Езикова компетентност: Английски език - средно ниво

 

Професионални интереси: Защитени природни обекти, реликтни и ендемични растения, морфология на растенията, палеонтология

 

Контакти:

0361/6 35 81