Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Валерия Сариева

Валерия Сариева, Уредник – отдел История на България 15-19 векУредник – отдел История на България 15-19 век

 

Езикова компетентност: английски, френски, руски език

Професионални интереси: изучаване и документиране на култова и светска архитектура и художествени паметници, исторически и етнографски проучвания в Източните Родопи

Научни публикации:

Доклад: Джамийски комплекс 19-20 век, село Долно Прахово, Национална конференция, Карлово, 2003.

Доклад: Позиции на униатството в Източните Родопи през ХІХ век, Национална конференция, Чипровци, 2006.

Доклад: Живот за традицията, Национална конференция, Бургас, 4-6 декември, 2007.

Доклад: Специфични аспекти на музейната практика в помощ на православна краеведска експедиция, Национална конференция, Бургас, 4-6 декември, 2008.

Доклад: Религиозният живот на село Пчеларово, Национална конференция, Бургас, 4-6 декември, 2009.

Каталози:

изложба „Памет и признателност”, в РИМ – Кърджали, март 2008 г.;

изложба „Икони от Източните Родопи 16-18 век”, в Аладжа манастир Варна, 2008 г. и в РИМ – Варна, 2009 г.

 

Статии в местния печат, списание „Будител”

 

Контакти:

тел: 0361 6 35 90