Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Айдън Серкан

Айдън СерканУредник

 

Образование: Магистър: География, СУ “Св. Климент Охридски”

                         Бакалавър: История и география, ПУ „Паисий Хилендарски”

Езикова компетентност: английски език- ниво A1, турски език, руски език

Членство в организации: Асоциация по туризъм – „Перперикон”

Професионални интереси: в областта на обществено-политическата история и природните науки

 

Контакти: тел: 0893692147