Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Регионален исторически музей – Кърджали е партньор по проект Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване.

Проектът е финансиран от програма "Съхранение и популяризиране на културно наследство" на Национален фонд „Култура“, с водеща организация сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ и в партньорство с Община Ардино и Исторически музей – Ардино .
Основна цел на проекта е да популяризира наследството на каменните мостове в  одопите. Предвидени са теренно проучване, специализирано документиране на мостове и обществена дискусия с изложби. Ще се проведе и конкурс за фотография на мостове. В уебсайт ще бъдат публикувани резултатите - информация за проучените културни ценности, 3Д модели и виртуални разходки. Ще бъде подготвен и дигитален каталог с изработените по проекта материали.istoricheski-kamenni-mostove-v-rodopite