Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Изложба Долината на река Върбица – живот през вековете VI в. пр. Хр. – XIV в.

Регионален исторически музей – Кърджали, с подкрепата на Етнографски комплекс Златоград и с финансовата подкрепа на БУЛТЕКС 99 ЕООД организира временна изложба „Долината на река Върбица – живот през вековете VI в. пр. Хр. – XIV в“. Включени са 3 обекта, излюстриращи живота по долината на река Върбица. Изложбата представя най – интересните и впечатляващи археологически открития и проучвания по долината на река Върбица през последните няколко археологически сезона. Сред експонатите са сребърни и бронзови украшения, изящни керамични съдове, златни и сребърни монети и много други.

 

Откриване на изложбата 28. 02. 2020 г., 17.30 ч., Регионален исторически музей – Кърджали.

 

dolinata-na-reka-varbitsa