Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

На 30 април 2015 г. РИМ-Кърджали ще бъде отворен за посещения от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Скъпи приятели, 

на 30 април 2015 г. РИМ-Кърджали ще бъде отворен за посещения от 9.00 ч. до 13.00 ч.