Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Добре дошли в обновения сайт на Регионален исторически музей – Кърджали!

Надяваме се той да се превърне в постоянна и полезна връзка с нашите посетители и приятели по пътя им към опознаването на източнородопската история, бит, култура и природа!